Spring til indhold

Stige Kirke

Kultur fra A til Ø - Stige Kirke.

Der er ikke mange hemmeligheder og myter hægtet til Stige Kirke. Man ved, hvornår arbejdet med kirken begyndte, hvem der skaffede pengene, at kirken blev indviet den første søndag i advent 1886, og at den første dåb fandt sted den 25. december samme år. Men historiske fakta er også værd at dvæle ved, og de fortæller for eksempel, at en kreds af borgere i denne lille, tidligere så livlige søfartsby i januar 1883 sendte en ansøgning til ministeriet for kirke- og undervisningsvæsen om økonomisk hjælp til kirkebyggeriet.

 

Man mente, at kirken ville koste 20.000 kr. og søgte derfor om det halve. I begrundelsen skrev man blandt andet: Tillige må skibe, som skulle til og fra Odense, ofte ligge i lang tid i Stige havn for modvind og andre grunde. I erkendelse heraf og af den store trang her er til stede til at høre Guds ord, har sognepræsten for Lumby menighed afholdt gudstjeneste en gang om måneden i Stige skole for ældre folk.

 

Stige Kirke

Behovet for en kirke ved kanalen var med andre ord veldokumenteret. Med indvielsen af Stige Kirke var der imidlertid to kirker i sognet, men kun en præst og derfor kun en formiddagsgudstjeneste, så man blev nødt til at lave et meget detaljeret reglement for i hvilken kirke, der skulle være førstgudstjeneste. I 1922 blev Stige et selvstændigt kirkedistrikt med eget menighedsråd, og i 1926 svarer to af menighedsrådets medlemmer nej til spørgsmålet om kvindelige præster i folkekirken, fem siger hverken nej eller ja, og ingen støtter det. Endelig er der historien om kirkens orgel. I mange år klarede man sig uden, men i det fredens år 1945 får man opfyldt et gammelt ønske og kirken kan fyldes med orgeltoner. Orglet kostede stort set det samme, som kirken gjorde 59 år tidligere.