Spring til indhold

Odense - Munkebo

Turen langs den sydøstlige side af Odense Fjord adskiller sig markant fra vestturen.

Blandt andet går turen bakke op og bakke ned ved Munkebo, men den afgørende forskel er, at der ikke går en sti langs vandet. Derfor må man ty til cykelstien langs landevejen og derfra lave afstikkere til fjorden, hvilket gør turen relativ lang, hvis man vil have det hele med.

 

Som ved vestturen er det naturligt at begynde ved Toldboden i bunden af Odense Havn, hvor man også finder Nordatlantisk Hus. Derefter går turen ad Østre Kaj forbi gamle siloer og pakhuse, der ligger som historiske monumenter over en svunden tid og som en virkningsfuld kontrast til de nye glaspaladser, der skyder op på havnearealet.

 

Vejen langs kajen, hvor man både skal agte sig for de nostalgiske jernbanespor og for nutidens store sættevogne skifter navn flere gange, men fremme ved Narvikvej, netop hvor man kan se, at Stavis Å munder ud i Odense Kanal, må man op mod Havnegade og under Odins Bro. Langs Havnegade ligger H.J. Hansen, det gamle værftsareal og Fynsværket nærmest side ved side, og selv om det er mange år siden, der blev bygget skibe på de skrå beddinger på Odense Staalskibsværft, så er området fortsat et besøg værd. 

Ved Fynsværket dukker resterne af den oprindelige Odense Kanal op parallelt med vejen, og lige efter Fynsværkets 18 meter høje støjvolde går turen ad den smalle Færgevej, der markerer grænsen mellem moderne storindustri og idyllen i den lavtliggende Haveforeningen Bogø. Kort efter er vi fremme ved anløbsbroen, hvor den nu nedlagte Stige Færgen lagde til.

Efter yderligere få hundrede meter ad Østre Dæmning når man den karakteristiske røde, ottekantede pumpemølle, der løfter vand fra kolonihaveområdet ud i kanalen. Turen går videre forbi de maritime klubber langs kanalen, og senere de efterladte affaldsbjerge på Stige Ø. Affaldsbjergene skråner ned mod Sortehusene, hvor tiden står stille. Tæt ved Sortehusene finder man leddet til det yderste naturområde på Stige Ø. Det er tiden at lade cyklerne hvile og springe i traveskoene.

 

Tilbageturen går ad Havnegade. Vi kommer forbi de velbesøgte fiskepladser på den yderste strækning af Odense Å, og man kan se det store V, hvor den gamle kanalarm og åen løber sammen.

Færgevej krydser den blinde kanal, og pludselig befinder vi os blandt de yderste huse i Skibhusene. Det er bestemt værd at lunte lidt rundt i kvarteret eller trille ud ad Sedenvej, hvor landskabet folder sig ud og giver udsigt til Seden Enggaard og i horisonten den store portalkran på Lindøværftet nu Port of Lindø.

 


Lidt inde ad Skibhusvej må man ikke overse skiltet, der viser smutvejen til Vollsmose. Stien når først bebyggelsen Hindehøjen, og søger man lidt, finder man vejen til kolonihaverne Martinsminde og Biskorup, der er et besøg værd, for her går frodighed, opfindsomhed og sans for detaljer hånd i hånd.

Der er imidlertid ingen genvej. Odense Å, der på det yderste stræk er omgivet af vældige engområder, skal krydses på Kertemindevej, men hurtigt er man fremme ved Seden og Mindelundsvej, den første af mange sideveje, der fører os til oplevelser langs Odense Fjord.

Flere stikveje langs Mindelundsvej giver adgang til Odense Å. En giver for eksempel adgang til Krogens Bådeklub, hvor en halv snes joller og motorbåde duver i takt med åens vilde ænder, der virker både fede og tamme.

 


Mindelundsvej ender blindt ved Seden Skydebane og Seden Strand, men inden man når så langt, har man passeret Seden Kirke og Seden Enggaard. Hvis der er brede dæk på cyklen, er der mulighed for en rundtur på det yderste stykke, hvorfra der er udsigt til ”bagsiden” af Stige Ø og for eksempel spiret på Stige Kirke.

Vil man over på den anden side af skydebanen, må man tilbage til byen og gennem industrikvarteret, hvor man støder på skiltet til Seden Strandby. Søg hurtigst muligt ned til fjorden og følg kysten i urets retning. Nogle sodsværtede pæle i vandkanten markerer, hvor man i sin tid landede skaller til et af de mange skalleværker langs fjorden.

Lidt længere fremme ad stien ligger Seden Strandby Havn, og fjorden folder sig for alvor ud med fin udsigt til Vigelsø. Bemærk sandstranden og fortsæt ud til enden af hjulsporet, hvor en lille klynge fritidshuse har slået rod.

Den videre tur fra Seden Strandby mod Kertemindevej går ad Søbjergårdsvej. Lige inden gården er der en lille, smal smutvej, der også fungerer som ridesti. Finder man den, er man hurtigt ude på Bullerupvej og til endnu et af de store miljøanlæg, Nordøst Anlægget, man støder på fjorden rundt.Kertemindevejens næste afstikker, Engløkken, deler sig et stykke ude. Hvis den røde advarselskugle ikke er oppe, så følg vejen mod skydebanen, kryds den lille idylliske Vejrup Å, kør til enden ad sporet, og du står ved en fjord fyldt af fugle. Alternativt kan man holde til venstre inden åen. Også ad den vej kommer man tæt på fugle og fjord, og langt ude genser man på afstand den lille klynge fritidshuse fra turen til Seden Strandby.

Der er ingen vej videre frem, kun tilbage, og derfor bliver næste afstikker fra Kertemindevej Oldermandsgyden, hvor man ad markveje igen kan nå fjorden. Men spring gyden over, kryds Krags Å ved 10,1 kilometer pælen og vælg Fredemarksvej, den direkte vej til fjorden og udsigten til Tornø og for eksempel Stige Ø.

Den fjerde å, der løber under Kertemindevej, den af og til meget vandrige Gels Å, skal krydses på en bro, der hviler på det oprindelige brofæste til Kerteminde-banen. Både brofæstet og den gamle Dræby Station i Moselavet er et kig værd, inden man sætter kurs ad Stationsvej til Dræby og videre ud ad Dræby Fedvej. 

 


Langt ude ad fedvejen finder man afkørslen til Tornø, og selv om der både ved Tornø, og ude hvor Dræby Fedvej ender, er adgang til vandet, så vælg vejen mod Vigerø, en af flere oprindelige øer i området, der mistede status som ø i forbindelse med de omfattende inddæmninger i fjorden. 


Markvejen langs vindmøllerne i området ender blidt. Fortsæt derfor til T-krydset ved Vigerø, sving til højre og kom tæt på Lindøværftet eller til venstre, hvor den blinde vej ender nede ved fjorden. Efter turen til Vigerø er der to muligheder: Følg den mærkede Munkebostien på en terrængående cykel eller følg vejen tilbage til Dræby og videre ad Kystvejen mod Lindø.

Turen rundt om Lindø giver en god fornemmelse af, hvor stort havneområdet egentlig er, og for enden af vejen kan man stille cyklen og enten følge Munkebostien til Boels Bro eller gå en tur langs de nyopførte vindmøller.

På tilbagevejen må man ikke overse passagen i støjvolden langs Lindø, for via den får man retning mod Munkebo, værftsbyen og Munkebo Bakke. Inden byen nås, kommer man forbi den meget skamferede, nærmest udslettede Dalby Høj – en af egnens mange gravminder.