Spring til indhold

Svanehøj

Kultur fra A til Ø - Svanehøj.

De havde øje for den gode placering, de jægere og krigere, der i bronzealderen gravsatte deres afdøde, men betydningsfulde ledere. Det er Svanehøj øverst på Over Kærby Bakke tæt ved kirkestien mellem Drigstrup og Kerteminde et godt eksempel på, og selv om det i dag er en skamferet og indskrænket gravhøj, man finder på den øverste top, så er den et besøg værd.

 

Svanehøj

Det skyldes ikke mindst det fantastiske udsigtspunkt, som bronzealderfolket valgte til gravsted for flere tusinde år siden, men også det faktum, at Svanehøj var det første arkæologisk undersøgte fortidsminde på Nordøstfyn.

Opmålingen og registreringen af Svanehøj blev foretaget af Kerteminde-apotekeren Fribert, der i 1860 gjorde oldtidsforskeren Jens Jacob Asmussen Worsaae opmærksom på gravmindet, som ifølge apotekerens optegnelser havde en diameter på 62 alen. Året efter fortsatte apotekeren på egen hånd udgravningen af højen og højens gravkammer, som blev fundet i fire alens dybde i centrum af den store gravhøj.

 

Udgravningen førte kun til beskedne fund, men historien om Svanehøj slutter ikke her, for i forbindelse med krigen i 1864 skulle der opstilles kanoner på flere højdepunkter langs Odense Fjord, og ved den lejlighed dukkede en urne fra bronzealderen op på Svanehøj. Soldaterne og deres kaptajn, H.F.F. Jastrau, fik bjerget urnen, der indeholdt brændte knogler samt nogle mindre ting af bronze, og sendte det ind til Det Kongelige Museum for nordiske Oldsager – dog uden, at det førte til yderligere undersøgelser.

 

Da Nationalmuseet i 1884 besigtiger Svanehøj, viser det sig, at der er sket yderligere afgravninger af højen, der altså var på vej til at blive jævnet helt. Så galt gik det dog ikke. Højen er i dag fredet og er med en snes meter på den længste side og det halve på den korte fortsat ganske anseelig, men alligevel langt mindre end i dens storhedstid, hvor den havde et tværmål på knap 40 meter.

 

Fra Svanehøj er der en fin udsigt

I dag er den fredede gravhøj endt som en lille, hævet lomme i en af Europas flotteste golfbaner Great Northern. Fra højen kan man også se det nyetablerede naturområde kaldet Sybergsland nord for golfbanen.