Spring til indhold

Skalleværker

Kultur fra A til Ø - Skalleværker.

Skalleeventyret, der kulminerede ved Odense Fjord i midten af 1900-tallet, begyndte i 1908, da et par mænd i al beskedenhed begyndte at grave skaller ved den nu inddæmmede Lumby Strand.  Flere kom til, og eventyret bredte sig til andre områder ved fjorden, for de 5000 til 10.000 år gamle aflejringer dukkede op mange steder, når foretagsomme mænd rodede i den gamle havbund i de inddæmmede områder.

Der blev for eksempel også gravet skaller ved Fjordmarken og - på den modsatte side af fjorden - i de inddæmmede områder ved Vigerø, hvor skallerne lå i lag på fra få centimeter til over en halv meter lige under jordoverfladen eller lidt dybere. 

 

Fjordmarkens østlige søer er opstået i forbindelse med skallegraveriet

Skallegravningen bredte sig også til selve fjorden, og maskiner overtog det slidsomme arbejde med at grave skallerne fri af fjordbunden, hvor de ofte lå i et metertykt tæppe. Historien om skalleeventyret er kun bevaret i brudstykker, men da produktionen var på sit højeste efter anden verdenskrig, var mindst 15 gravemaskiner i sving på fjorden, to fra Stige, ti fra Seden og to fra Tornø.

Efter at skallerne var bragt i land, blev de tørret, renset og vejet af i sække på de skalleværker, der opstod rundt om fjorden. Et eksempel er skalleværket på Klintebjerg Havn.  Det var i drift fra 1948 til 1961. Fire mænd var i sving på skalleværket, hvor skallerne blev tørret i en 11 meter lang tromle, der blev varmet op med brunkul og trukket af en gammel skibsmotor.
I starten blev skallerne fortrinsvis aftaget af hønserier, der brugte dem som tilskudsfoder, men den keramiske industri meldte sig også som køber. Det største firma havde en årsomsætning på 250.000 sække. Flere andre skalleværker producerede 100.000 til 150.000 sække om året, men efterhånden slap skallerne op, og med udgangen af 1976 lukkede det sidste skalleværk.

 

Ved disse pæle ved Seden Strand blev skaller fra fjorden bragt i land

Man skal være godt kendt for at finde spor efter skalleeventyret ved Odense Fjord. Ved Seden Strand står for eksempel nogle få pæle i fjordbunden, der markerer, hvor skallerne blev bragt i land. Og ved Fjordmarken, der er en del af den oprindelige Egense Fjord, kan man se østersskaller stikke frem i afvandingskanalens sider. Fjordmarkens østlige søer er også et vidnesbyrd om den tidligere ”storindustri” ved fjorden, idet de er opstået ved skallegraveriet.