Spring til indhold

Skibhusene

Kultur fra A til Ø - Skibhusene.

Det er en gammel bygning ved navn Skibhuset, der har lagt navn til i første omgang landsbyen Skibhusene og senere Skibshuskvarteret, der strækker sig fra Stige Ø i nord til Odense Banegård i syd. Fra 1600-tallet var Skibhusene sammen med Stige Odenses havnebyer. Skibhusene lå langt, langt ude på landet - i mange år i det selvstændige Sct. Hans Landsogn.

 

Stokroseidyl i Skibhuskvarteret

Op gennem 1800-tallet gik udviklingen i sognet i sneglefart, og så sent som i 1895 var der kun 22 gårde og 117 huse i sognet, men der kom skred i udviklingen, og i 1911 var kvarteret forvandlet til en forstad med en stor overvægt af håndværkere og industriarbejdere.
Der dukkede nye veje op - sågar Piosgade opkaldt efter en af de berømte socialistiske pionerer - for Socialdemokratiet fik magten i sognet, der udviklede sig til et kvarter med mange, ofte meget ens arbejderboliger.

 

Arbejderboliger i Skibhuskvarteret

Det var ikke mindst Odense-virksomhederne Thomas B. Thrige og Odense Staalskibsværft, der var årsag til befolkningsvæksten i kvarteret. A.P. Møller, der grundlagde værftet, købte Marienlund Hovegård og byggede boliger til medarbejderne – både små ejendomme med fire lejligheder, fritliggende tofamilieshuse og egentlig boligkarrer. Møllers Villaby eller Møllers Haveby blev bebyggelsen kaldt, for der hørte jord og dermed haver til boligerne, hvilket man kan forvisse sig om den dag i dag, hvis man tager en tur ad for eksempel Windelsvej eller ad ø-gaderne: Lyøgade, Ærøgade og Drejøgade.