Spring til indhold

Stige Ø

Kultur fra A til Ø - Stige Ø.

Den bakkerige Stige Ø er menneskeskabt. Den blev grundlagt i forbindelse med udgravninger til Odense Kanal i årene 1797-1803, hvor man efterlod det opgravede materiale på fladstranden. Derved dannede man i første omgang en beskyttende dæmning, men efterhånden som kanalen blev uddybet, kom nyt materiale til, og dæmningen udviklede sig til en langstrakt ø, der i en lang årrække blev brugt som udflugtsmål. De besøgende tog kanalbåden fra Odense til Klintebjerg og stod af på Stige Ø, hvor de spiste den medbragte madpakke eller besøgte øens badepavillon.

 

Omkring 1940 sejlede kanalbåden sin sidste tur, og i 1948 brændte pavillonen. En historie var rundet af, men en ny og anderledes tog sin begyndelse, for fra 1967 til midt i 90’erne fungerede øen som losseplads, og løbende blev yderligere arealer inddæmmet for at skaffe plads til læssevis af affald.

Skraldevogn efter skraldevogn hastede ud langs kanalen, mågerne spiste sig fede og runde, og affaldsbjergene voksede i højde og drøjde. I dag kan man se det færdige resultat. Nogle af de gamle affaldsbjerge er 25-30 meter høje, men er dækket af jord. Og dybt nede i de store affaldsdynger er der gang i de biologiske processer. Der dannes gas, og Stige Ø rummer Danmarks største lossepladsgasanlæg. Gassen indvindes via 160 boringer. Et ledningsnet på i alt 25 km forbinder de 160 boringer med 4 pumpemoduler, som hver er i stand til at oppumpe indtil 720 m3 gas pr. time. Gassen komprimeres og føres til et specialbygget kraftvarmeværk.

 

De gamle affaldsbjerge på Stige Ø er i dag udviklet til rekreativt område

Sideløbende med at gassen blev udvundet, arbejdede Odense Kommune med planer om endnu engang at gøre Stige Ø til et attraktivt udflugtsmål for byens borgere. I 2005 gennemførte kommunen en konkurrence, der skulle tilvejebringe forslag til øens fremtid, og meget er ændret. Der er etableret et velkomstområde – Rødhusene – med isbod, toiletter og grillhytte, og der er lavet et stinet, så man kan løbe, køre på mountainbike og skateboarde eller gå på opdagelse i naturen. Der er også lavet bålpladser, shelters til overnatning og et legeområde. Mulighedernes tumleplads, kalder Odense Kommune, det store rekreative område, der kan nås på cykel i bil eller fra søsiden i kano og kajak.
Nærmest som et kuriosum er det værd at nævne, at der fra de gamle affaldsbjerge på Stige Ø er en fin udsigt til en ny, stor og moderne losseplads – Odense Nord Miljøcenter - på den modsatte side af kanalen - i Seden Inddæmmede Strand.