Spring til indhold

Fjorden rundt - indledende tekst

Find inspiration til cykelture ved fjorden her på siderne.

Det oprindelige grundlag for Fjordens Dag var natur, miljø og friluftsliv med Odense Fjord som omdrejningspunkt. Senere udvidede man området til også at omfatte Kerteminde Fjord og Kertinge Nor. Sundhed blev inddraget som et fast tema i Fjordens Dag, og senest blev også kulturhistorien i begrebets bredeste betydning en del af grundlaget.

 

Det er i det lys, man skal læse og bruge nærværende kultur-cykel guide, for den bringer brugeren rundt til omkring 80 seværdigheder og kulturhistoriske perler – mange gamle, andre fra dette århundrede.

 

Fjorden rundt

Fjorden rundt guide

De 80 ”nedslag” understreger, at fjordområder i den grad er præget af menneskelig aktivitet og rummer et utal af historier, der blot venter på at blive husket og genfortalt.

For eksempel kan Lindøs kæmpekran ses, næsten uanset hvor man befinder sig i fjordområderne, kanalen til Odense er gravet ud med menneskehånd, store områder fjorden rundt er inddæmmet, byer og havne er skudt op, og fiskerfamilier har i generationer hentet deres udkomme på fjordene.

 

Målet med denne guide er at grave et par spadestik dybere end den traditionelle turistguide. Samtidig har det været hensigten at lave en kortfattet, let tilgængelig guide, som går på tværs af nye og gamle kommunegrænser – en guide, som forhåbentlig giver anledning til yderligere fordybelse.

 

Første udgave af kultur- cykelguiden for Odense og Kerteminde fjorde udkom i 2007 som et illustreret hæfte med tekst og foto af journalist Hans Rye, der også har lagt ord og fotos (hvis ikke andet er nævnt) til denne redigerede netudgave i starten af 2018.