Spring til indhold

Tårup Strand

Kultur fra A til Ø - Tårup Strand.

Oprindelig var Tårup Inddæmmede Strand en 139 hektar stor vig af Odense Fjord kun adskilt fra Kerteminde Bugt og dermed Storebælt af en strandrevle, hvorigennem Bodsbækken løb. Det betød, at man oprindelig og længe før, der blev tænkt på inddæmninger, i fladbundede fartøjer kunne sejle fra Kerteminde Bugt mod vest til Odense Fjord og videre gennem de lavvandede fjorde på Nordfyn til området ved Bogense. Indtil 1812, hvor inddæmningen fandt sted, var tangen ved Kikkenborg det eneste sted, hvor man kunne køre fra Fyn til Hindsholm. 

 

Kig ud over Tårup inddæmmede strand

Man får et godt indtryk af det oprindelige fjordområde ved et besøg på den højtliggende Svanehøj, men man kan også cykle gennem området, idet der er anlagt sti mellem Kerteminde og landsbyen Tårup, der har lagt navn til den inddæmmede strand.
Dele af den inddæmmede strand har skiftet karakter. Den er blevet nærmeste nabo til golfbanen Great Northern, og sideløbende med at golfbanen tog form, begyndte Kerteminde Kommune at omdanne en del af den inddæmmede strand til naturområdet Sybergland.