Spring til indhold

Seden Enggaard

Kultur fra A til Ø - Seden Enggaard.

Fra 1908 til 2011 har den seværdige Seden Enggaard, der er placeret ud til de lave engarealer ved Odense Å og Seden Strand, været en foreningsejet institution i tilknytning til Ungdommens Vel - en del af KFUM & KFUK´s Børne- og Ungdomsforsorg. Institutionen, der havde driftsoverenskomst med Københavns Kommune, var et tilbud til unge i alderen 14-18 år. Ved købet i 1908 var gården, hvortil der hørte 70 tønder land, ikke særlig velegnet som ungdomshjem.

 

Det var derfor ikke den helt store katastrofe, da gården brændte ned i 1913, for på tomten opførte man det nu nedlagte skolehjem, hvor der var plads til 16 elever, men gården er fortsat markant i landskabet, når den ses fra den yderste ende af Skibhusene eller fra vejen ud til Stige Ø.

 

Seden Enggaard set fra Skibhus-siden. Odense Å løber gennem engen