Spring til indhold

Oplev fuglene

Fjorden byder på mange gode fuglelokaliteter, som giver mulighed for store naturoplevelser.

Odense Fjord er meget lavvandet, og rummer mange småøer, odder og revler og her findes mange strandenge. Derfor byder fjorden på mange gode fuglelokaliteter, som giver mulighed for store naturoplevelser. På fjorden kan du bl.a. opleve kolonier af terner samt masser af pibeænder. 
 

Ølund Inddæmningen

Nr. 1 på fjordkortet
Dette fantastiske 130 ha store naturområde er genskabt af Aage V. Jensens fonde. Området er en af Fyns bedste fuglelokaliteter, med mange ynglende fugle. Engene byder på store mængder af fugle året rundt. Du kan se masser af gæs, vadefugle og ænder, som blandt andet kan opleves fra de to fugletårne eller fra bilen! I træktiden raster her store flokke af bl.a. hjejle, lille kobbersneppe og kærløber.
 

Seden Strand

Nr. 2 på fjordkortet
Fra juli til august ligger der store flokke af knopsvaner i de lavvandede dele af fjorden. I denne periode skifter svanerne deres svingfjer og kan ikke flyve, hvilket gør dem meget sårbare for forstyrrelser. Om vinteren kan man opleve de smukke gulnæbbede sangsvaner her.
 

Fjordmarken

Nr. 3 på fjordkortet
Fjordmarken er et inddæmmet fjordområde med et spændende plante- og dyreliv. Tidligere var her landbrugsjord, men i dag er det et vådområde. Nyd udsigten fra dæmningen, eller følg stien langs afvandingsgrøften. 

 

Havørnen er tilbage

Et af de mest imponerende syn i dansk natur kan opleves ved Odense Fjord. Havørnene yngler på øen Leammer, og med lidt held kan du opleve den flere steder ved fjorden.