Spring til indhold

Stige

Kultur fra A til Ø - Stige.

Lodsvej og Skippervej mere end antyder, at Stige ikke bare er en lille tilfældig forstad til Odense, og kradser man lidt i historien, viser det sig da også, at Stige i øvrigt sammen med Skibhusene har været havneby for Odense. Ganske vist bestod byen kun af ganske få gårde og huse i slutningen af 1600-tallet, men i løbet af de næste hundrede år udviklede byen sig til en stor og driftig skipperby med i første omgang sejlads på Østersøen, siden også til England, Holland og Frankrig samt havne ved Middelhavet. I 1733 var 15 skibe hjemmehørende i Stige og i 1769 kulminerede det med 30 fartøjer.

 

Opsvinget i Stige skete til dels på bekostning af Kerteminde, men træerne vokser som bekendt ikke ind i himlen, og da Odense Kanal blev taget i brug i 1804, flyttede man havnen ind til Odense, og det var intet mindre end en katastrofe for Stige, for de velhavende skippere og søfolkene flyttede med og efterlod både tomme boliger og pakhuse. Byens storhedstid som søfartsby var slut.

 

Stige er en færgeby, men den har også en havn for fritidssejlere


Fiskeri var også - i en periode - af stor betydning for byen, og i nyere tid kendes Stige som centrum for en af landets største koncentrationer af gartnerier, men det er hverken som gartner-, fisker- eller skipperby, Stige har banket sit navn fast i de mere minutiøse historiebøger. Det skete langt tidligere, for navnet Stige er formentlig identisk med det gamle danske ord stika, der betyder stok eller stage. Disse stager rammede man ned i fjordbunden ud for Stige og dannede derved et forsvarsværk – en skibsspærring, der skulle holde ubudne gæster ude.