Spring til indhold

49. Odense Nord Miljøcenter

Kultur fra A til Ø - Odense Nord Miljøcenter.

I 1994 blev lossepladsen på Stige Ø afløst af en ny og langt mere miljøsikker losseplads - Odense Nord Miljøcenter – på den modsatte side af kanalen i Seden Inddæmmede Strand. Miljøcentret, der blev opført af Odense Renovationsselskab A/S, betegnes som et af Nordeuropas største og mest miljøsikre behandlingscentre for affald. Det skyldes blandt andet de geologiske forhold, der giver en naturlig barriere mod forurening af grundvandet.

På centret foregår der en lang række aktiviteter, som man normalt ikke forbinder med arbejdet på en losseplads. Der foregår for eksempel kompostering af haveaffald og slam fra renseanlæg. Der renses olieforurenet jord, der sorteres slagger fra affaldsforbrænding, og der er mellemdeponering af affald, der senere kan genbruges eller brændes af. Endelig er der også deponering af asbestholdigt affald.

 

Miljøcentret har et samlet areal på ca. 110 hektar, og det forventes, at centret kan rumme 10 millioner kubikmeter affald, og at det har kapacitet til at modtage affald resten af dette århundrede.