Spring til indhold

44. Næsbyhoved Slotsbanke

Kultur fra A til Ø - Næsbyhoved Slotsbanke.

Hvis man tager turen op på Næsbyhoved Slotsbanke eller Voldsted, ser sig omkring, tager en dyb indånding og lukker øjnene, så kan man faktisk godt danne sig et indre billede af, hvilken farverig historie, der i sin tid udspandt sig på det i dag meget ydmyge sted – godt ”gemt af vejen” bag restaurant Næsbyhoved Skov.

Næsbyhoved slotsbanke

Den på mange måder dramatiske historie handler om alt fra konger og almue til dronninger og lensmænd. Og selv om slottet kun bestod i et par hundrede år, så er historien værd at hæfte sig ved.
Næsbyhoved Slot kan med sikkerhed føres tilbage til 1337. Slottet lå på et næs i Næsbyhoved Sø nord for Odense, og den var blandt de kongelige borge, der på den tid blev opført rundt om i landet som led i rigets forsvar. Under Erik af Pommeren holdt Rigsrådet flere gange herredag på slottet.

Her lå engang et slot

Kongens lensmænd boede på skift på slottet, og lensregnskaber viser, at der i starten af 1500-tallet hørte 260 gårde under Næsbyhoved Len. Skiftende konger opholdt sig af og til på slottet, som blev overdraget til dronning Christine i forbindelse med hendes giftemål med kong Hans i 1478.

Da kong Hans i 1503 indledte et forhold til en af hoffets damer, valgte dronning Christine at slå sig ned på slottet i Odense, hvor hun ville leve et fromt liv.

 

Dronningens hof omfattede omkring 100 personer, og der var alt fra hofmesterinde og kok til staldmester og kammerdrenge på slottet. Der var en tæt forbindelse til det odenseanske handelsliv og til kirker og klostre, der alle nød godt af dronningens tilstedeværelse. Det samme gjorde byens fattige og syge, for dronningen var kendt for sin godgørenhed, men de gode tider fik ende.

 

I 1521, efter 17 år i Odense, dør dronningen, man går urolige tider i møde og 13 år senere, den 10. juli 1534 under Grevens Fejde, går slottet til grunde som led i den folkelige opstand mod Christian III.

 

Ingen ved, hvordan Næsbyhoved Slot så ud. Slotsbanken er 16 meter høj og 60 meter på hver led, så slottet har formentlig været stort i omfang, men mindre end Nyborg Slot. Slottet har været omgivet af dybe voldgrave, og en bro fra nordøst har ført over voldgraven.