Spring til indhold

51. Odins Bro

Kultur fra A til Ø - Odins Bro.

15. juni 2014 kørte de første biler og cyklister over Odense Kanal via Odins Bro og markerede dermed åbningen af den 900 meter lange, faste forbindelse mellem Havnegade i øst og Otterupvej i vest. Selve broen - Nordeuropas største svingbro - er en såkaldt dobbelt drejebro på næsten 200 meter. Den har fire vejbaner samt en dobbeltrettet cykelsti langs den nordlige side.

 

Odins bro

Den fast forbindelse indledes med en 280 meter lang dæmning over Stavis Å, og derefter er der anlagt en 280 meter lang bro gennem Bispeengen - et lavt miljøbeskyttet område, hvor der er gjort en del for at sikre dyrelivet. Blandt andet er der etableret en faunapassage. På østsiden er broforbindelsen koblet på en nyetableret forlængelse af Ejbygade.