Spring til indhold

48. Odense Havns spulefelt

Kultur fra A til Ø - Odense Havns spulefelt.

I 1990 godkendte Fyns Amt, at der blev etableret et 25 hektar stort såkaldt spulefelt bag diget ved Lumby Inddæmmede Strand.

Spulefeltet har nærmest karakter af en sø

Spulefeltet er omkranset af et højt dige og bruges til oppumpet slam fra Odense Kanal og fra sejlrenden i Odense Fjord. Slammet ledes gennem flere bundfældningsbassiner, inden det overskydende vand pumpes tilbage til fjorden.

Vandet ledes tilbage til fjorden

En del af spulefeltet har gennem årene fået karakter af sø. Med sine 12 hektar er der derfor tale om Nordfyns næststørste sø, og den er blevet en af Fyns mest besøgte fuglelokaliteter med mange spændende fuglearter. Med tiden vil søen dog forsvinde, for området bliver fyldt op og tørlagt.