Spring til indhold

45. Næsbyhoved Sø

Kultur fra A til Ø - Næsbyhoved Sø.

Søen, der til dels omgav Næsbyhoved Slotsbanke, var på 300 tønder land og dermed Fyns næststørste. En tur rundt om søen har været på omkring otte kilometer, og det var en tur – beskrevet med nutidens stednavne - fra Åløkkeskoven i syd til Næsbyhovedvej i nord og fra Tolderlundsvej i øst til Jernbanevej i vest.

Næsbyhoved slotsbanke

Oprindelig havde søen forbindelse til fjorden, men i 1300-tallet under Valdemar Atterdag blev der anlagt en dæmning, der samtidig fungerede som vej og derved lettede adgangen til Næsby. Under dronning Christine blev vejadgangen nord for Odense yderligere forbedret ved hjælp af bro og dæmning, og senere i romantikkens år, da slottet for længst var borte, nød det odenseanske borgerskab i høj grad livet på og ved den store sø, men det søde liv blev afløst af moderne funktionalisme. Odense Havn blev anlagt i den østlige del af søen i starten af 1800-tallet, men området, der rummede Næsbyhoved Sø, forblev et vigtigt udflugtsmål for odenseanerne helt frem til 1863, hvor søen blev tørlagt.

 

Selve tørlægningen skete i løbet af få dage. Sluserne blev åbnet, og i løbet af få år var den tidligere søbund omdannet til en frodig eng. Tørlægningen af søen betød også et farvel til Næsbyhoved Mølle i hvert fald som vandmølle. Møllen blev opført på den nordøstlige bred på dronning Christines tid. Efter udtørringen af søen blev den afløst af en vindmølle på bakken ved Fuglsang, og senere blev den flyttet ned til Odense Kanal, hvor den fungerede som kornmølle til 1929.