Spring til indhold

Vikingemuseet Ladby (Ladbyskibet)

Kultur fra A til Ø - Vikingemuseet Ladby (Ladbyskibet).

Vikingerne har efterladt flere spor i landskabet omkring Odense og Kerteminde Fjord, men intet overgår Ladbyskibet, som blev genopdaget af Odense-apotekeren, amatørarkæolog Poul Helweg Mikkelsen i 1934 – næsten præcis 1000 år efter, at det blev gravsat.

Ladbyskibshøj

Ladbyskibshøj


Skibsgraven ligger tæt ved Kerteminde Fjord, og selv om træværket er mørnet bort, så er der fortsat et tydeligt aftryk i jorden. Skibet blev begravet sammen med adskillige heste, hunde, seletøj, våben og tøj, og selv om gravrøvere havde været på spil kort efter gravlæggelsen, så fortæller de omkring 600 fund blandt andet et fornemt sølvspænde til sværdbæltet, at skibet dannede ramme om en storslået høvdingebegravelse.

 

Ladbyskibet er knap 22 meter langt og næsten tre meter bredt. Det har haft otte bordplanker i hver side og har været typisk for vikingetidens krigsskibe. Efter de egentlige udgravninger, der blev foretaget i samarbejde med Nationalmuseet, blev der bygget en hal over skibsaftrykket. For at sikre det mod fugtangreb fra undergrunden er der senere støbt et betondæksel under skibet, og i 2007 blev der opført en egentlig museumsbygning ikke langt fyrstegraven.

 

Ladbyskibet

Ladbyskibet

Det betyder, at mange af de rige fund, skibsnagler og skibets anker, der hidtil har været opbevaret på Nationalmuseet, nu kan ses på skibsmuseet i Ladby.
I 2016 fik ”Vikingemuseet Ladby”, som det hedder i dag, en ny attraktion, idet Ladbydragen blev søsat den 14. maj. Ladbydragen er en tro kopi af Ladbyskibet, og det tog frivillige og et par fastansatte skibsbyggere fem år at tømre det flotte skib sammen. I sommerperioden ligger Ladbydragen ved en ny bro, der er etableret tæt ved, hvor Ladbyskibet i sin tid blev trukket på land og gravsat. Et frivilligt korps af ”vikinger” sejler af og til ture mellem Ladbydragen, Munkebo Havn og Kerteminde.