Spring til indhold

Østergård

Kultur fra A til Ø - Østergård.

I nyere tid er det familien Boel med nu tidligere EU-kommissær Mariann Fischer Boel i spidsen, der har gjort Østergård landskendt, men også før familien Boel kom til i 1923, blev der skrevet historie på hovedgården, der kan føres tilbage til 1511 under navnet Kiil. Både Østergård og den på det tidspunkt nærved liggende Trellerupgård blev underlagt Ulriksholm og dermed kong Christian IV i 1643.
Østergård blev genoprettet som selvstændigt gods i 1730 og var derefter hovedgård for 50 fæstegårde i Munkebo, Agedrup og Seden sogne. Året efter udskillelsen fra Ulriksholm blev Østergårds velbevarede hovedbygning opført, gården blev ”flyttet” fra Kølstrup til Munkebo sogn, og der blev oprettet hospitaler i Seden og Munkebo. 

 

Østergård

Godsets anden ”nedtur” tager fart i starten af 1800-tallet, da en del af fæstegodset blev solgt fra. I 1844 var der dog fortsat 26 gårde og 63 huse tilbage. I starten af 1900-tallet opgøres arealet til 300 hektar, men i 1922 bliver Østergård solgt til udstykningsforeningen, og 128 hektar bliver solgt fra til statshusmandsbrug i Trællerup, inden familien Boel kommer på banen. 
Ud over familien Boel og Christian IV knytter navne som Gyldenløve, Osten, Brüggemann, Roepstorff, Schmidt, Oldenburg og Suhr sig til godset, der er omgivet af en gammel park.