Spring til indhold

37. Munkebostien

Kultur fra A til Ø - Munkebostien.

Det bakkede landskab i og omkring Munkebo er rigt på vandrerstier. På kryds og tværs mellem nor og fjord går de mange stier, og den første officielle sti i Munkebo fik faktisk navn efter det fjordrige område: ”Munkebostien fra kyst til kyst”.

Munkebostien klædt i efterårsfarver

Munkebostien er en 20 km. sammenhængende vandrersti, der omkranser Munkebo fra Odense Fjord i nord til Kertinge Nor i syd. Stien binder på den måde by og vand sammen og giver mulighed for natur- og kulturhistoriske oplevelser langs hegn, kyster, jernbanespor og i det gamle sogns to byer: Dræby og Munkebo.
Stien er varieret og afmærket. Nogle steder er den handicapvenlig, andre steder kræver det både solidt fodtøj og god balance, hvis man vil frem. Det skyldes, at nogle korte strækninger langs kysten er etableret med henvisning til naturbeskyttelsesloven og derfor har karakter af ”trådte” stier. Andre steder går stinettet af ujævne ”markveje”, der også kan være en udfordring.

 

Et andet tilbud for de vandreglade er Kløverstierne, der blev etableret i 2016. De har fire temaer: Lindøbyen på 2,4 km, Bakken, noret og fjorden på 5,4 km, De gamle landsbysamfund på 7,3 km og Kulturlandskabet på 11,2 km. De udgår alle fra samme punkt: Bibliotekspladsen. Der er udarbejdet et kort, der viser de fire ruter.