Spring til indhold

38. Munkebo Bakke

Kultur fra A til Ø - Munkebo Bakke.

Munkebo Bakke er en såkaldt randmoræne, der er dannet for ca. 12.000 år siden. En gletscher fra sydøst lagde kræfterne i, og fjord og nor er de lavninger, der blev efterladt, da isen havde skruet materialet op som et buet bakkedrag mellem Odense Fjord og Kertinge Nor. Bakke, fjord og nor har med andre ord fælles oprindelse, og med sine 55 højdemeter har bakken altid haft menneskets bevågenhed.

Udsigt fra Munkebo bakke


På selve bakketoppen ligger Loddenhøj, en af sognets mange broncealderhøje, og i området er der fundet flere gamle spor efter menneskelig aktivitet. Det gælder grave, affaldsgruber, skaldynger, ildsteder og bopladser. På toppen af bakken kunne man, som i dag, overvåge sejlads på både Odense og Kerteminde fjorde, og man kan let forstille sig, hvordan for eksempel vikingerne har tændt bål på bakken for at advare om fjendtlige fartøjer.

Tårnet på Munkebo bakke

Omkring 1895 opførte gårdejer Niels Hansen, Bakkegården, et tårn på toppen af Munkebo Bakke. Senere blev der også etableret en restaurant, der i årtier dannede ramme om mange familiefester og søndagsudflugter. Restauranten fik en krank skæbne i slutningen af 1980’erne, da den brændte ned. Langt bedre gik det med tårnet. Ganske vist forfaldt det gamle tårn gradvist, men A.P. Møller-fonden trådte til og donerede et nyt tårn, der blev bygget på fundamentet af det gamle og indviet i 1993. I 2017 blev det besluttet at nedrive Bakkegården.