Spring til indhold

35. Midskov

Kultur fra A til Ø - Midskov.

Halvøen Skoven har nærmest form som en advarende, fremstrakt næve, der deler havet med Odense Fjord på sydsiden og Dalby Bugten på nordsiden.

 

Centralt placeret midt på halvøen, der, som navnet antyder, engang var skovbevokset, ligger landsbyen Midskov.

Den blev anlagt i middelalderen og udviklede sig stærkt i 1800-tallet på grund af opdyrkningen af de store overdrevsarealer, men i dag gør Midskov ikke meget væsen af sig. For eksempel er det adskillige år siden, at byen mistede sin dagligvarebutik.