Spring til indhold

32. Lindø Port of Odense A/S

Kultur fra A til Ø - Lindø Port of Odense A/S.

Odense Havn og Lindøværftet lever nu kun i historiebøgerne, men de gamle kajanlæg, bassiner, kraner, haller og meget andet lever i bedste velgående - nu under det fælles og internationalt klingende navn Lindø Port of Odense A/S.
Navnet blev ”opfundet”, da Odense Havn og Lindø Industripark fusionerede i 2017. Tidligere rådede Odense Havn ”kun” over Lindøterminalen, der blev etableret i 1992 klos op af Lindøværftet, samt selvfølgelig havnearealerne i Odense.

Color Line i dok på  Lindø - Port of Odense

Efter købet af industriparken ejer havnen 6,4 millioner kvadratmeter industri- og havneområde fordelt mellem City-terminalen i Odense og arealerne i Munkebo, og havnen er dermed landets 3. største.

 

Kerneydelserne er: udlejning af bygninger og arealer, kraner og mandskab, lastning/losning af skibe samt løfte- og transportopgaver på op til 1000 tons, og på det gamle værftsområde i Munkebo har flere end 80 virksomheder slået sig ned, og alle er på den ene eller anden måde tilknyttet den maritime industri eller offshore-vindmølleindustrien. Blandt de mest markante er vindmøllevirksomheden Vestas, LORC, der står bag to testcentre til afprøvning af vindmøllehuse, og reparationsværftet Fayard.

 

Havnen melder konstant om fortsat vækst på de gamle værftsarealer, og der er planer om udvidelser både inden- og udenfor det oprindelige ”hegn”. I 2017 blev arbejdet med at forlænge portalkranens spor mod sydvest sat i gang, og året før indledte man opfyldning af et 400.000 kvadratmeter stort, lavvandet område øst for den oprindelige Lindøterminal. Det er også her, man i starten af 2018 rejste tre store og omstridte vindmøller.

Vindmøllerne overgår i højde portalkranen på det gamle værftsareal. Men trods det er kranen fortsat Munkebos ubestridte vartegn. Den skræver over den mere end 90 meter brede tørdok og kan løfte omkring 1000 tons ud gennem taget på den 38 meter høje Hal Syd.