Spring til indhold

28. Kertemindes kirker

Kultur fra A til Ø - Kertemindes kirker.

Kerteminde Kirke - lige i navlen af Amandas by - kan føres tilbage til omkring 1350, men kirken med det forholdsmæssigt lille tårn er bygget om flere gange siden, for eksempel i 1476 hvor den blev forlænget med et treskibet kor. Det underdimensionerede tårn skyldes formentlig, at det har hørt til den oprindelige og noget mindre kirke.

Den store Kerteminde Kirke med det lille tårn

En gotisk kirkeblok fra 1400-tallet er noget af det ældste i kirken, for meget inventar eksempelvis altertavle og prædikestol er fra sidste halvdel af 1600-tallet. Det skyldes, at meget af det oprindelige inventar gik tabt under Svenskekrigen i 1657-60. I nordre sideskib hænger Fyns ældste kirkeskib, linieskibet Dannebrog. Navnet hentyder til slaget i Køge Bugt i 1710, hvor 22 søfolk fra Kerteminde mistede livet. I våbenhuset er talrige ligsten indmuret i væggen. Stenene har tidligere ligget over grave i kirkens kor og gange. I våbenhuset ses også Kjerteminde Skipper- og Ligbærerlaugs to bårer, der stadig er i brug.

Emauskirken i Kerteminde

Kertemindes anden kirke, Emauskirken, adskiller sig markant fra sognekirken, idet den er opført i én byggefase og det så sent som i 1868. Det er en korskirke med kamtakkede gavle og et lille vesttårn med spir, og den er nærmest karakteriseret ved mangel på pragt både ude og inde, men det harmonerer godt med, at valgmenigheden, der grundlagde kirken, forsøgte at fremme den mere inderlige tro, som stod i kontrast til den forstandsdyrkelse, som den autoriserede statskirke stod for.

 

Frihed for den enkelte var et nøgleord for bevægelsen, der blandt andet mente, at folk skulle have ret til frit præstevalg.