Spring til indhold

27. Kerteminde Havn

Kultur fra A til Ø - Kerteminde Havn.

Beliggenheden i bunden af bugten, den direkte adgang til Storebælt og de rige fiskepladser har altid haft stor betydning for Kerteminde, og selv om fiskerihavnen og især trafikhavnen har mistet deres store betydning for byen, så er historien værd at dvæle ved.

 

Fiskerbåde lufter den fyldige bug på beddingen i Kerteminde

For et par hundrede år siden gik strandkanten øst for Strandvejen, og selv om naturhavnen var godt beskyttet af klinter mod syd og nord, så var der konstant problemer med tilsanding, og man gik derfor i gang med at sikre havnen med bolværk og stenmoler, og via opfyldning med sand fra havnen opstod der på nordsiden et nyt, stort og attraktivt havneområde.

 

Kerteminde-banen, der åbnede i 1900, var med til at sætte ekstra skub i udviklingen, og der blev opført store pakhuse og fabrikker på havneområdet, men fra midten af 1900-tallet begyndte trafikhavnen at miste sin betydning. Mange pladskrævende virksomheder begyndte at flytte væk fra havneområdet, og store kornsiloer skød op og blev de dominerende bygninger. 

 

Fiskerihavnen rummer en tilsvarende meget omskiftelig historie. Oprindelig var Lillestranden hjemsted for byens fiskerflåde, men i takt med at fartøjerne voksede, blev motoriserede og fik længere rækkevidde, blev passagen under broerne vanskeligere, og mange fiskere lod derfor deres fartøjer ligge ved Nordre Havnekaj.

 

Det var en vindblæst og ikke holdbar løsning, og i 1913 blev det derfor besluttet at anlægge en egentlig fiskerihavn på havnens sydside med i første omgang en dækmole i vinkel på det eksisterende bolværk. Endnu en mole kom til i 1933, og i 1960’erne blev den ældste dækmole udbygget.

 

I takt med, at fiskerihavnen blev etableret, opstod der et nyt fiskerkvarter koncentreret omkring Havnegade, og på selve havneområdet blev der etableret flere virksomheder med relation til det omfattende fiskeri. Midt i 30’erne kom bedding og fiskeauktion til. Auktionen og flere af virksomhederne er imidlertid nedlagt igen, men beddingen er fortsat i brug, og det er en stor oplevelse at se en kutter stå - kun understøttet af nogle få, men kraftige pæle - og lufte dens fyldige bug.