Spring til indhold

23. Kartoffelmuseet

Kultur fra A til Ø - Kartoffelmuseet.

Den til tider lidt trængte, men meget nærende rodfrugt – kartoflen – er kommet på museum. Eller rettere, den fik sit eget lille museum i parken ved Hofmansgave i 2000. Spirerne til museet skød op på Otterup Skole nogle år før, da lærer, daværende amtsrådsmedlem Carsten Abild sammen med en klasse udfordrede landets professionelle kartoffelavlere i kunsten at avle tidlige kartofler.

Kartoffelmuseet ved Hofmannsgave


Initiativet bar frugt og førte i første omgang til dannelse af Otterup Kommunes Kartoffellaug af 1996 og i 1998 til stiftelse af Danmarks Kartoffelråd. Samme år etablerede de to parter foreningen Danmarks Kartoffel Museum & Videnscenter, der har til formål at bringe den oversete kartoffel til ære og værdighed igen. På museet fortælles historien om den gamle rodfrugt ved hjælp af fotos og plancher, og en række gamle redskaber og maskiner er udstillet.

Kartoffelrenser

Det var naturligt, at museet blev placeret på Hofmansgave, hvor slægten Hofman-Bang i 1800-tallet var foregangsmænd på planteforædlingsområdet, og det er stiftelsen bag Hofmansgave, der har stillet den gamle bindingsværksbygning i godsets park til rådighed for landets første kartoffelmuseum.