Spring til indhold

13. Fynsværket

Kultur fra A til Ø - Fynsværket.

Fynsværket rager godt op i det fynske landskab, og værkets høje slanke skorstene kan ses, næsten uanset hvor man befinder sig i fjordområdet. Mest markant er værkets nyeste skorsten, der er 235 meter høj.

Det var Odense Kommune, der i sin tid stod bag etableringen af Fynsværket, som fra starten producerede både el og fjernvarme. Dets første anlæg blev sat i drift i 1953 på et opfyldt areal ved Bogø Strand, og det var dengang med til at skabe fornyet vækst i havneområdet. Blandt andet blev der anlagt et 225 meter langt bolværk til kraftvarmeværkets kulplads, og der blev ført jernbanespor ud til værket, der brugte olie og kul som brændsel.

I en længere periode brugte man - på grund af efterkrigsårenes restriktioner - brunkul fra Jylland som brændsel. Først i tresserne blev restriktionerne på import af kul ophævet, og brugen af brunkul ophørte. I forbindelse med opførelsen af værkets største blok, der blev sat i drift i 1991, blev der anlagt en ny kulplads øst for værket mellem Odense Kanal, Havnegade og kolonihaveforeningen Bogø. Støjvoldene omkring pladsen er ca. 18 meter høje, og der kan lagres op til 1,5 millioner tons kul.
Fynsværket er udvidet og ombygget adskillige gange gennem årene, og senest er der opført et affaldsfyret kraftvarmeværk i de ældste bygninger fra 1953. I dag bruger man udover kul og affald både olie, gas, halm og flis.
Fynsværket er på mange måder en mastodont. For eksempel producerede Fynsværket i 2005 næsten 2000 GWh el, hvilket svarer til forbruget i ca. 500.000 husstande, medens fjernvarmen gennem et vidtforgrenet net ledes ud til forbrugere i Odense og for eksempel Munkebo, Kerteminde, Langeskov og Otterup. Også et stort antal gartnerier i for eksempel Stige- og Marslev-området modtager fjernvarme fra værket.
Fynsværket blev i 2000 fusioneret med de øvrige jysk-fynske kraftværker i Elsam, og sidenhen solgt til Vattenfall. I takt med udviklingen på elmarkedet de senere år er Fynsværkets produktion i stigende grad bestemt af varmebehovet. Derfor besluttede Vattenfall at sælge Fynsværket. Det førte til, at Fjernvarme Fyn købte Fynsværket med virkning fra 1. april 2015. Vattenfall beholdt dog vindmøllerne ved Dræby Fed.