Spring til indhold

12. Fjordmarken

Kultur fra A til Ø - Fjordmarken.

Fjordmarken eller Egense Fjord, som den ser ud i dag, er menneskeskabt. Oprindelig var området en vig af Odense Fjord med flere øer blandt andre Bågø og Lindø, men med inddæmningen i 1818, der omfattede 605 hektar, blev områdets karakter ændret markant.

Landskabet  skifter konstant, når man færdes langs Odense Fjord

Størsteparten af det udyrkede areal i Fjordmarken, et område på 65 hektar, blev købt af Fyns Amt i 1997, og siden er der gennemført forskellige naturgenopretningsprojekter for at sikre bedre levevilkår for fugle og planter. 
Ved diget, der adskiller Fjordmarken fra Odense Fjord, står Bogø Mølle, en gammel hollandsk pumpemølle, som blev opført i forbindelse med de omfattende inddæmninger. Den gamle mølle er for længst taget ud af drift og er blevet erstattet af en moderne pumpestation.

Bogø Mølle