Spring til indhold

8. Enebærodde

Kultur fra A til Ø - Enebærodde.

Fjorden var oprindelig en stor, åben havbugt, men havets kræfter har været i sving og har ved store aflejringer dannet Enebærodde - en række parallelle strandvolde, der med et næsten rent snit adskiller hav og fjord.

Odden, der er ejet af Hofmansgave, er på 250 hektar. I 1700-tallet var den et stort lyng- og overdrevsområde, men derefter begyndte tilplantningen, og ved foden af Enebærodde finder man Charlottenlund, der er en karakteristisk løvskov fra først i 1800-tallet. Den seks kilometer lange halvø er ubeboet, men midt på øen ligger Martinegården, der er bygget i 1820’erne og brugt først til kvægdrift og siden til fåreavl. I dag bruges gården til lejrskole af spejdere og andre, der vil opleve den særprægede natur på Enebærodde på nærmeste hold.

 

Martinegården på Enebærodde

Der er stor forskel på kysten, for mens det er bølger og åbent hav, der påvirker nordøstsiden af odden, så er der lav og mudret strand på indersiden specielt på det inderste stræk langs Drejet.

 

Den karakteristiske enebær har lagt navn til Enebærodde

På den sydlige ende af odden finder man årsagen til dens navn i form af et stort karakteristisk område med enebær, og på den alleryderste spids længst ude ved Gabet knejser Fyret. Det er også her, man kan se resterne af to skanser fra Englandskrigene i 1800-tallet.  

Enebærodde blev fredet i 1980 sammen med nogle strandenge og småholme i krogen mellem odden og Hofmansgave. Fredningen omfatter i alt 296 hektar.