Spring til indhold

6. Drigstrup Kirke

Kultur fra A til Ø - Drigstrup Kirke.

Drigstrups hovedgade, der faktisk er en lang bakke, løber tæt forbi den 40 meter høje Degnehøj øst for byen. Midt i byen knejser Drigstrup Kirke, hvis ældste del kan føres tilbage til romansk tid år 1100 til 1250, mens vesttårnet og våbenhuset er kommet til i den sengotiske tid nogle hundrede år senere.


Drigstrup Kirke

Som noget specielt er kirkeristene bevaret. De er formentlig smedet efter 1660, idet de oprindelige riste forsvandt under svenskekrigene. På kirkegården op ad tårnets vestside står et portrætrelief over maleren Fritz Syberg, der var et fremtrædende medlem af kunstnersammenslutningen Fynboerne. Relieffet er udført af hans søn, billedhuggeren Hans Syberg.