Spring til indhold

5. Dalby Høj

Kultur fra A til Ø - Dalby Høj.

Lige i udkanten af Munkebo, hvor bakken knækker over og skråner stejlt ned mod Lindøværftet/Odense Havn, ligger Dalby Høj 22 meter over havets overflade. Bronzealderhøjen har aldrig været udgravet. Den ligger i et område, som i dag bliver afgræsset for at sikre naturens mangfoldighed - kun få hundrede meter fra en kæmpe skibsbygningshal på det gamle værftsareal.


Den velbevarede runddysse ved  Fiskeløkken i Munkebo

Selve højen har lidt en krank skæbne gennem årene, for allerede i 1840’erne blev dele af Dalby Høj sløjfet. Ødelæggelserne af højen fortsatte under krigen i 1864, hvor der blev opstillet en kanonstilling til bevogtning af Odense Fjord. Mange randsten blev fjernet, og ved samme lejlighed gik det ud over flere andre bronzealderhøje i området. Det var ellers ret betragtelige høje. Ved en opmåling foretaget af Nationalmuseet i 1884 vidste det sig, at en af dem var 40 fod i diameter.


Det er dog ikke alle Munkebos levn fra fortiden, der er ødelagt. Specielt en omkring 5000 år gammel runddysse ved Fiskeløkken i Munkebos industrikvarter er velbevaret og et besøg værd. Dyssens overligger har en omkreds på 23 fod, og tykkelsen er tre til fire fod, så det har i sin tid været et møjsommeligt og tungt arbejde at få stenen bragt på plads.


Et af de mest bemærkelsesværdige fund, der er gjort i Munkebo, stammer imidlertid fra en også omkring 5000 år gammel jættestue tæt ved Kertinge Nor. I den fandt man blandt meget andet to kranier, der begge var gennemboret – en såkaldt trepanering - med henblik på operationer. Med andre ord dokumenterer disse fund, at man flere tusinde år før vor tidsregning var i stand til at foretage kirurgiske hjerneindgreb – og tilsyneladende med et vist held. I hvert fald overlevede patienterne, for operationshullerne er delvist vokset til.


Et andet bemærkelsesværdigt fund blev gjort, da man i 1985 var ved at grave ud til det landsdækkende gasnet. Kun få hundrede meter fra det daværende Lindøværftet fandt man et halvt hundrede genstande fra bronzealderen der i blandt et bæltsmykke, tre halsringe og en armring med guldbelægning.