Spring til indhold

3. Boels Bro

Kultur fra A til Ø - Boels Bro.

Ved foden af Munkebo Bakke, hvor fjorden folder sig ud med øer og holme og fyret på Enebærodde øjnes i det fjerne, er den lille, nærmest idylliske havn Boels Bro forankret og danner læ for bådelauget af samme navn. Havnen blev etableret i 1960’erne, da erhvervsfiskerne i to omgange blev gjort hjemløse på den da for længst inddæmmede ø - Lindø.


Fiskeredskaber ved Boels Bro

Fiskerne havde haft landingsplads på Lindø i mere end 100 år, men da A.P. Møller købte øen og begyndte at anlægge dybe dokker og høje haller til Lindøværftet, blev fiskerne i første omgang flyttet lidt mod sydvest til et område mellem Lindø og Vigerø.


Også dette område blev opslugt af værftsbyggeri, så en helt ny havn blev anlagt ved Boels Bro. På det tidspunkt var der kun ganske få erhvervsfiskere tilbage, for fiskeriet var gået meget tilbage siden storhedstiden, der kulminerede i første tredjedel af 1900-tallet. 

Gamle stenhuse ved Boels Bro

Tæt ved den lille havn står et par gamle, stråtækte og kampestensmurede redskabshuse, som fortæller historie, der er langt ældre end både værft og havn. Det er uklart, hvornår husene er opført, måske i 1834, måske senere, som erstatning for nogle ældre hytter, der også tilhørte de fiskere, der - generation efter generation – holdt til ved Boels Bro.


Det er imidlertid ikke alene fiskeri, der har skrevet Boels Bro ind i historiebøgerne, for i årtier lå der et lille toldsted ved foden af Munkebo Bakke. Den sidste toldopsynsmand hed Hans Johannessen. Han var tillige fisker og landarbejder på Højvang – gården, som ligger der, hvor bakken knækker over og bliver til kam. Han bestred posten som toldopsynsmand helt frem til 1960. 


Flere fritidsfiskere har base ved Boel Bro

I 2017 begyndte Odense Havn på en omfattende udvidelse af Lindøterminalen. I første omgang anlagde man en flere hundrede meter lang mole ud i fjorden, og i den forbindelse opstod der nærmest en lille lagune mellem Boels Bro og terminalen. Der blev desuden gravet en ny sejlrende ind til den lille havn. I 2018 opførte man tre knap 150 meter høje vindmøller på den nye mole.